Permanente vorming

Permanente vorming is noodzakelijk. Naast deelname aan diverse informatieavonden/ -dagen betreffende uiteenlopende thema's, volgde Mr. Listhaeghe in het bijzonder onderstaande specialisaties.

 

VENNOOTSCHAPSRECHT

 

2001  Postgraduaat Vennootschaprecht

Behaald aan het Vlaams Postuniversitair Onderwijs voor Ondernemingsbeleid (VPOO) - Vlekho Instituut voor Vennootschapsrecht te Brugge, thans de Brugge Business School

 

SOCIALE WETGEVING

 

2002

Gevolgd aan het Vlaams Postuniversitair Onderwijs voor Ondernemingsbeleid (VPOO) - Vlekho Instituut voor Vennootschapsrecht te Brugge, thans de Brugge Business School

VERZEKERINGSWEZEN
 

2002 - 2003 Postgraduaat Verzekeringswezen

Behaald aan de Graduate School of Business Studies bij de KUL, Departement Toegepaste Economische Wetenschappen.

Verhandeling "De wet op de patiëntenrechten en de antidiscriminatiewet: gevolgen voor de verzekeringswereld?", zie publicaties.

EVALUATIE VAN MENSELIJKE SCHADE
 

2003-2004 Getuigschrift

Interdisciplinaire Opleiding voor Artsen en Juristen bij de KUL, Departement Arbeids-, Milieu- en Verzekeringsgeneeskunde.

Examen afgelegd over de volgende juridische onderdelen:

"Inleiding tot de algemene theorie van de menselijke schade."

"De medische evaluatie van menselijke schade - inleiding."

"De medische evaluatie van menselijke schade - arbeidsongeschiktheid in de ziekteverzekering."

GETUIGSCHRIFT VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR NATIONAAL EN INTERNATIONAAL VERVOER VAN GOEDEREN OVER DE WEG   2007-2008 Vakbekwaamheid

Afgeleverd door de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer na het volgen van de opleiding en na het afleggen van schriftelijke en mondelinge examens georganiseerd door het Instituut Wegtransport en Logistiek België VZW, het ITLB.

 

ITALIANO  
2009-....
Testimonianze
 
 La lingua piu bella del mondo.
 
2009-2010 primo anno
2010-2011 secondo anno
2011-2012 terzo anno
2012-2013 quarto anno
2013-2014 quinto anno
2014-2015 sesto anno
2015-2016 settimo anno
2016-2017 ottavo anno
2017-2018 nono anno
2018-2019 nono anno
2019-2020 decimo anno
2020-2021 undidesimo anno
2021-2022 dodicesimo anno