Syntrawest campus Brugge : docent Ondernemingsrecht (incl. Vennootschapsrecht).

 
Alles verandert, ook het recht. Mijn lesopdrachten kan ik in drie periodes onderbrengen:
 

1. Van 2003 tot april 2018 doceerde Mr. Listhaeghe de cursus Handels- en Vennootschapsrecht in de opleiding Fiscaliteit.

2. Sedert mei 2018 werd een nieuw ondernemingsbegrip gelanceerd en werd komaf gemaakt van het Wetboek van Koophandel.  Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en verenigingen werd op 4 april 2019 gepubliceerd en trad op 1 mei 2019 in werking.

De inhoud van de cursus Ondernemings-en Vennootschapsrecht is sedert 1 mei 2019 als volgt samen te vatten:

1. een copernicaanse revolte in het ondernemingsbegrip

2. samen met een verruimde insolventiewetgeving

3.en de nieuwe wet op vennootschappen en verenigingen

= boeiende nieuwe materies om te doceren!

 

3. Sedert het cursusjaar 2021-2022 doceer ik de Module 'Ondernemingsrecht' (inclusief vennootschapsrecht) in de opleiding belastingadviseur (nieuwe benaming opleiding fiscaleit).

 

De uitwisseling tussen theorie en mijn praktijkervaring met de cursisten en omgekeerd : het blijft steeds boeiend en actueel!

 

 

Het examen behelst een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte, waar de cursisten een vennootschapsvorm moeten 'plakken' op een feitelijke situatie. Dit behelst inzicht in de gedoceerde materie ipv klakkeloos reproduceren.

 

www.syntrawest.be