Syntrawest campus Brugge.

Sinds 2003 tot april 2018 doceerde Mr. Listhaeghe de cursus Handels- en Vennootschapsrecht in de opleiding Fiscaliteit. Sedert mei 2018 werd een nieuw ondernemingsbegrip gelanceerd en werd komaf gemaakt van het Wetboek van Koophandel.  Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en verenigingen laat nog op zich wachten (stand 4 december 2018), zodat de cursus thans het (nieuwe) Ondernemingsrecht en het actuele vennootschapsrecht behelst.

De uitwisseling tussen theorie en mijn praktijkervaring met de cursisten en omgekeerd : het blijft steeds boeiend en actueel!

Het examen behelst een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte, waar de cursisten een vennootschapsvorm moeten 'plakken' op een feitelijke situatie. Dit behelst inzicht in de gedoceerde materie ipv klakkeloos reproduceren.

www.syntrawest.be