Syntrawest campus Brugge.

Sinds 2003 doceert Mr. Listhaeghe de cursus Handels- en Vennootschapsrecht in de opleiding Fiscaliteit.

De uitwisseling tussen theorie en mijn praktijkervaring met de cursisten en omgekeerd : het blijft steeds boeiend en actueel!

Het examen behelst een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte, waar de cursisten een vennootschapsvorm moeten 'plakken' op een feitelijke situatie. Dit behelst inzicht in de gedoceerde materie ipv klakkeloos reproduceren.

www.syntrawest.be