Materies

De verregaande en tot in de praktijk doorgedreven specialisaties (Mr. Listhaeghe is verantwoordelijk voor de Sociaal-Juridische dienst van de Gezinsbond Gewest Brugge en is docente Handels- en Vennootschapsrecht bij Syntrawest Brugge) geven het kantoor van Mr. Listhaeghe een ruime draagwijdte, meer bepaald in onderstaande rechtstakken.

 
PERSONEN- en FAMILIERECHT
 
 • Echtscheiding in al haar facetten
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Erfrecht
 • Onderhoudsvorderingen
 • Wettelijk en feitelijk samenwonen
 • Huwelijkscontracten
HANDELS- en VENNOOTSCHAPRECHT
 
 • Handelsrecht in al haar facetten factuurvoorwaarden, contracten mbt handelszaak (met inbegrip van de handelshuur), procedure bij Kamer voor Handelsonderzoek, wet op de continuïteit en faillissement, factuurvoorwaarden, overname handelszaak en brouwerijcontracten
 • Rechtsvorm van een vennootschap en alle modaliteiten mbt het vennootschaprecht (ontbinding, geschillen en uitkoopregeling, bestuur, oprichting van een vennootschap naargelang van de behoefte van de onderneming)
VERZEKERINGEN & AANSPRAKELIJKHEID EN BEGROTING VAN SCHADE
 
 • Verzekeringstechnische aspecten en modaliteiten
 • Aansprakelijkheid in gemeen recht (verkeersongevallen, medische aansprakelijkheid, stoffelijke en menselijke schade)
 • Materiële schade
 • Menselijke schade
STRAFRECHT
 
 • Verkeersrecht
 • Misdrijven
VERBINTENISSENRECHT
 
 • Contracten in het algemeen: aanneming ...
 • Huur (woninghuur, handelshuur en pacht)
 • Vennootschap: alle contracten m.b.t. de werking van een vennootschap (rechtspersoon) vb. overdracht van aandelen
 • Handelsagentuur
 • Distributie