Materies

De verregaande en tot in de praktijk doorgedreven specialisaties (Mr. Listhaeghe is verantwoordelijk voor de Sociaal-Juridische dienst van de Gezinsbond Gewest Brugge en is docente Handels- en Vennootschapsrecht bij Syntrawest Brugge) geven het kantoor van Mr. Listhaeghe een ruime draagwijdte, meer bepaald in onderstaande rechtstakken.

 
PERSONEN- en FAMILIERECHT
 
 • Echtscheiding in al haar facetten
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Erfrecht
 • Onderhoudsvorderingen
 • Wettelijk en feitelijk samenwonen
 • Huwelijkscontracten
ONDERNEMINGSRECHT
 
 • Ondernemingsrecht in al zijn facetten : bewijsrecht, factuurvoorwaarden, contracten mbt (handels)zaak (met inbegrip van de handelshuur)
 • Rechtsvorm van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid en alle modaliteiten mbt het vennootschaprecht (geschillen en uittrederegeling, bestuur, oprichting van een vennootschap naargelang van de behoefte van de onderneming)
VERZEKERINGEN & AANSPRAKELIJKHEID EN BEGROTING VAN SCHADE
 
 • Verzekeringstechnische aspecten en modaliteiten
 • Aansprakelijkheid in gemeen recht (verkeersongevallen, medische aansprakelijkheid, stoffelijke en menselijke schade)
 • Materiële schade
 • Menselijke schade
STRAFRECHT
 
 • Verkeersrecht
 • Misdrijven
VERBINTENISSENRECHT
 
 • Contracten in het algemeen: koop, lening, aanneming en bouwgeschillen (inclusief expertises),
 • Huur (woninghuur, handelshuur, gemeen recht)
 • Vennootschap: alle contracten m.b.t. de werking van een vennootschap (rechtspersoon) en overdracht van aandelen, geschillen en- uittrederegeling.